۱۱ گزینه یادگیری آنلاین برای بچه ها

یا وجود شیوع بیماری ها و ویروس های خطرناک، امروز ، این “درهای بسته” در حال بسته شدن ورود به مدارس و مراکز آموزش در سراسر جهان هستند، در سراسر جهان مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده اند اما راه حل جایگزین چیست؟ آموزش های مجازی یا یادگیری های الکترونیک.