۲۵ ایده کسب و کار کوچک برای کسب درآمد بالا در سال ۱۴۰۱- بخش اول

با وجود بسیاری از ایده‌های تجاری در سال ۲۰۲۱، تشخیص اینکه کدام یک ارزش دنبال کردن را دارند دشوار است. در حالی که پرش روی یک روند جدید گاهی اوقات می تواند مخاطره آمیز باشد