تاثیر نرخ تورم بر اعصاب و روان

وقتی ارزش پول افراد کاهش می‌یابد، بر میزان هزینه‌های آنها و سطح استرس کلی آنها تأثیر می‌گذارد. برخی از نکات مالی ممکن است اضطراب شما را کاهش داده و در عبور از این زمان دشوار به شما کمک کند.

جایگزین کردن افکار منفی با افکار دیگر

یکی از بخش‌های اساسی یک طرح درمانی که شامل شرکت درمان رفتاری عقلانی (CBT) بازسازی شناختی است. این فرآیند به شما کمک می کند تا افکار منفی را شناسایی کرده و به پاسخ های مفیدتر و سازگارتر تبدیل کنید.

چگونه افکار منفی را از خود دور کنیم؟

تفکر منفی می تواند به مشکلاتی مانند اضطراب اجتماعی، افسردگی، استرس و عزت نفس پایین کمک کند. کلید تغییر افکار منفی خود این است که درک کنید اکنون چگونه فکر می کنید

مثبت اندیشی چیست؟

آیا تمایل دارید لیوان را نیمه خالی یا نیمه پر ببینید؟ احتمالاً این سؤال را بارها شنیده اید. پاسخ شما مستقیماً به مفهوم مثبت اندیشی و اینکه دیدگاه مثبت یا منفی نسبت به زندگی دارید مربوط می شود. مثبت اندیشی نقش مهمی در روان شناسی