بهترین برندهای چینی در سال ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲، ارزش کل برندها در رتبه بندی کلی به ۳٫۲۹۵ تریلیون یوان رسید که ۹٫۸ درصد از ارزش کل سال گذشته افزایش داشت. شش برند به ارزش صدها میلیارد، که Tencent، Alibaba و China Construction Bank به ترتیب با ارزش ۸۶۱٫۰۸۴ میلیارد یوان، ۶۸۲٫۲۷۹ میلیارد یوان و ۱۸۹٫۱۹۱ میلیارد یوآن در رتبه سه برتر قرار گرفتند.

۲۰ برند با ارزش دنیا در سال ۲۰۱۹

برند ها روز به روز بر ارزش خود می افزایند و همواره در پی این هستند تا با ایجاد تغییراتی خود را با تغییرات جامعه و فناوری و زمان وقف دهند . بنابراین استراتژی هایی را برای خود در نظر می گیرند و برای دستیبابی به اهداف خود تلاش می نمایند. رقابت رد بین برندها ادامه دارد گرچه که ممکن این است این رقابت ها رنگ همکاری نیز به خود بگیرد .