یک قهرمان واقعی همیشه قهرمان می ماند

یک قهرمان واقعی همیشه قهرمان می ماند. این جمله ای است که رونالدو به علی دایی می گوید. در روزهایی که همه نگران شکسته شدن رکورد علی دابی بودند و رسانه های ورزشی ایران از صدا و سیما و گزارشگران گرفته تا روزنامه نگاران و نوبسندگان سایت های ورزشی، با زدن هرگل رونالدو که به رکورد آقای گلی علی دایی نزدیک می شد،