۵ نکته که از فضانوردان هنگام زندگی در فضا و برای ماندن در خانه می توان آموخت

اگر کار در خانه در طول بیماری همه گیر COVID-19 احساس تب کابین ، انزوا یا کسالت دارید ، ناسا توصیه هایی دارد.
روز یکشنبه ، آن مک کوئین ، فضانورد ناسا ، یک موضوع مهارت های تخصصی در زمینه توییتر را به اشتراک گذاشت که فضانوردان هنگام کار و زندگی در محاصره به منظور اطمینان از خوشبختی ، تولیدی و موفقیت خود ، از آنها استفاده می کنند.