۸ کاری که شانس ما را افزایش می دهد

 افراد موفق خوش شانس نیستند ، آنها فقط این ۸ کار را انجام می دهند که بقیه انجام نمی دهند. آیا تاکنون با کسی ملاقات کرده اید ، به داستان آنها گوش کرده اید و با خودتان فکر کرده اید ، “آن شخص شانس دارد”؟ این یک واکنش متداول است اما اگر موقعیت ها را با دقت تحلیل کنیم ، می آموزیم که شانس ارتباط چندانی با موفقیت ندارد.

چگونه شانس خود را بسازید: معرفی کتاب

“شانس” اتوماتیک “است وقتی می دانید چگونه آن را ایجاد کنید.  کتاب ” چگونه شانس خود را بسازید” نوشته سوزان روآن است. سوزان روآن یک نقشه راه اثبات شده را برای شما فراهم می کند تا شانس خود را داشته باشید. اگر این کتاب را بخوانید احساس خوشبختی خواهید کرد.