شارژ بی‌سیم: یک روز ممکن است یک اتاق تمام دستگاه‌های شما را روشن کند

اتاق های شارژ ممکن است ما را از گره خوردن سیم های مورد نیاز برای تامین انرژی دستگاه های الکترونیکی خود رها کنند. اتاق ها مشابه ایستگاه اتصال بی سیم شما کار می کنند. با این حال، طراحی های فعلی نیاز به ورق های آلومینیومی دارند که در سراسر دیوارها قرار داده شده اند، بنابراین به این زودی ها وارد این اتاق ها نخواهید شد.