تاثیر نرخ تورم بر اعصاب و روان

وقتی ارزش پول افراد کاهش می‌یابد، بر میزان هزینه‌های آنها و سطح استرس کلی آنها تأثیر می‌گذارد. برخی از نکات مالی ممکن است اضطراب شما را کاهش داده و در عبور از این زمان دشوار به شما کمک کند.