۸ کاری که شانس ما را افزایش می دهد

 افراد موفق خوش شانس نیستند ، آنها فقط این ۸ کار را انجام می دهند که بقیه انجام نمی دهند. آیا تاکنون با کسی ملاقات کرده اید ، به داستان آنها گوش کرده اید و با خودتان فکر کرده اید ، “آن شخص شانس دارد”؟ این یک واکنش متداول است اما اگر موقعیت ها را با دقت تحلیل کنیم ، می آموزیم که شانس ارتباط چندانی با موفقیت ندارد.