برگ ها زمانی میریزند که فکر می کنند طلا شده اند

صدای خش خش برگ ها زیر قدم هایش به گوش می رسد، برگ هایی که روزی سبز بوده اند اکنون کم کم رنگ می بازند، زرد، قرمز، قهوه ای و طلایی شده اند و ترکیب های فراوانی از این رنگ های زیبا، و اندکی بعد با کوچیکترین باد به زمین می افتند،  در پاییز درس های زیادی وجود دارد. برگ ها به پختگی رسیده اند