داستان کفه های ترازو و حلال و حرام

خیلی دقیق حساب می کنند، هر گرم را حساب میکنند، ترازوهای دیجیتالی رو میگم، اما هنوزم شاید یه سری اجناس و کالاهایی باشه که نشه  دقیق روی ترازو میزان مثلا ۱۰۰۰ گرم درآورد؛ ترازوهای دیجیتال این روزها جایگزین ترازوهای قدیمی شدند، اگرچه الان هم شاید گاهی در مغازه های قدیمی چشممون به ترازوهای قدیمی بیفته، قدیما هر هر دکانی که میرفتی یه دونه از اون ترازوهای قدیمی  که دوتا کفه داشت می دیدی، کفه ها …