این چه مصرف کننده واقعی است که می فروشد؟

در روز های اخیر شاهد اجرای  طرحی برای کنترل قیمت خودرو در بازار بودیم که طی آن دو خودرو ساز اصلی کشور از طریق طرح قرعه کشی نسبت به فروش محصولات خود اقدام کردند هدف از این کار را این طور بیان کردند که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد. اما این طرح هیچ مصرف کننده ای را راضی …