چه برندهایی بالاترین رشد را داشته اند؟

اعم از خدمات مالی و فناوری، گرفته تا اتومبیل و نوشیدنی ، برندهای برتر در حال رشد زیر مجموعه های متنوعی از اقتصاد جهانی هستند که نه تنها از طریق ارائه محصول قوی ، بلکه تعهد عمیقی به برند ایجاد می کنند. این شرکت ها به طور مداوم عدالت در مارک های خود ایجاد کرده اند و از آنها به عنوان دارایی ارزش سرمایه گذاری استفاده می کنند